Untitled Document

Phuket Immigration News : Phuket Immigration Office close on 31 Dec 2016 - 3 Jan 2017 for new year holiday.


 

เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

 


ตม.จว.ภูเก็ต
จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคน้ำดื่มและผ้าเย็น