Untitled Document

Phuket Immigration News :
 ตม.จว.ภูเก็ต
เข้าร่วมพบปะพูดคุยในฐานะคณะทำงาน จว.ภูเก็ต
กับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย