Phuket Immigration News : Asarnha Bucha Day and Buddhist Lent Day Phuket Immigration Office close on 4-7 July 2020, Queue Online of Phuket Immigration Availble at Aplication QueQ Now!!!)

QueQ Aplication

Phuket Immigration
Queue online available now

เมื่อวันที่ 24เมษายน 2563 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
ขอขอบคุณนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับเจ้าหน้าที่ ตม.จว.ภูเก็ต เพื่อเอาไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี
พ.ต.อ.ณรงค์ ชนะภัยกุล ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ