Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Phuket Immigration News : Phuket Immigration will be close on 30 Dec 2022- 2 Jan 2023 (New Year)

Untitled Document

Untitled Document

       

NECTEC เปิดตัวแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แจ้งซ่อมและบริหารจัดการเมือง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดแรกของภาคใต้ เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาตรงจุด ประชาชนร่วมพัฒนาเมือง พัฒนาต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Untitled Document
Untitled Document