Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Phuket Immigration News : Phuket Immigration will be close on 30 Dec 2022- 2 Jan 2023 (New Year)

Untitled Document

Untitled Document

       

"Phuket's Blood Donation Drive" เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองในคลัง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต , เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระกูเก็ต, สำนักงานหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ, กงศุลประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต
ร่วมจัดทำโครงการ "Phuket's Blood Donation Drive" เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองในคลังให้มีเพียงพอ
เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น.ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า โดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต, พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ มีสุข ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ร่วมกล่าวเปิดงาน
โดย พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.ภูเก็ตกล่าวว่า
“สำหรับในช่วงหน้า hi season นี้ มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตกว่า 10,000 คน/วัน และมีอีกส่วนหนึ่ง ที่ได้เข้ามาอยู่ระยะยาวในภูเก็ตกว่า 20,000 คน
ในมุมมองของคนทั่วไป เราต้องการให้ชาวต่าวชาติเข้ามาใช้จ่าย กระตุ้น ศก. แต่พอมีบางกลุ่มเข้ามาแล้วสร้างปัญหา (ที่เป็นกระแสสังคม) เราก็รู้สึก anti
ในความเป็นจริงแล้ว … ชาวต่างชาติที่เข้ามา ก็มีทั้งคนดี/ไม่ดี ไม่ต่างอะไรกับคนไทย จึงไม่ควรที่จะเหมารวม
สำหรับคนที่ไม่ดี ตำรวจทุกคนก็มีหน้าที่จับกุม & ตม.ก็ผลักดันส่งกลับ พร้อมทั้งลง black list ห้ามเข้าประเทศ
และสำหรับกิจกรรมในวันนี้ จะเป็นการสะท้อนอีกแง่มุมนึง ซึ่งชาวต่างชาติจะได้แสดง ‘น้ำใจ’ โดยการสละโลหิต ซึ่งเป็นที่ต้องการมากสำหรับคนไทย (ธนาคารเลือดกำลังวิกฤติ/ขาดแคลน หมู่ Rh+-)
จากการบริจาคโลหิตของชาวต่างชาติในวันนี้ จึงสะท้อนเห็นว่า ชาวต่างชาติมาเมืองไทย มีอะไรมากกว่าการเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอย … เพราะนี่คือ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่า & กาชาดจังหวัด & รพ.วชิระภูเก็ต ที่ผลักดันกิจกรรมในวันนี้ให้เกิดขึ้น
ขอขอบคุณ กงสุลแต่ละประเทศ / ผู้ประกอบการ / โรงเรียนเอกชน ใน-นอกระบบ / volunteer ตม. ที่ช่วยกัน ปชส.ชาวต่างชาติ ให้มาเข้าร่วมบริจาคโลหิต
ถ้ากิจกรรมนี้ มี feedback ที่ดี … พวกเรารับปากว่า จะร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดีๆ แบบนี้กันอีก”
สรุป ยอดชาวต่างชาติที่มาร่วมบริจาคโลหิต ทั้งหมด 195 ราย สามารถให้โลหิตได้ จำนวน 165 ราย ไม่สามารถให้โลหิตได้จำนวน 30 ราย โดยสัญชาติที่มาบริจาคโลหิตมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.รัสเซีย 2.อเมริกา 3.อังกฤษ ทั้งนี้ ผู้บริจาคโลหิต ส่วนใหญ่ เป็นชาวต่างชาติที่พำนักในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น นักเรียนจากโรงเรียนสอนภาษา, นักเรียนจากโรงเรียนมวยไทย, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ช่วยเหลืองานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
โดยผลจากการบริจาคโลหิตวันนี้ทำให้ รพ.ในจังหวัดภูเก็ต มีโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งในวันนี้ได้มี รพ.ติดต่อขอรับโลหิตไปรักษาผู้ป่วยแล้ว สำหรับความดีที่ชาวต่างชาติได้กระทำในวันนี้นั้น ทาง ตรวจคนเข้าเมืองจะนำไปบันทึกในระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง (BIOMETRICS) ในช่องหมายเหตุท้ายชื่อของชาวต่างชาติผู้นั้น เพื่อบันทึกเรื่องราวดีดีที่เกิดขึ้นอีกด้วย

Untitled Document
Untitled Document