Untitled Document
 Untitled Document
Untitled Document

Phuket Immigration News : Phuket Immigration close on 5 Dec 2023 (H.M. King Bhumibol Adulyadej ‘s Birthday), 10 Dec 2023 (Constitution Day) and 29 Dec 2023 - 1 Jan 2024 (New Year)

Untitled Document

Untitled Document

     

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต
ร่วมประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ
วางเป้าหมายพัฒนาเมือง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

โอกาสนี้ พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต ในฐานะเลขาโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ จ.ภูเก็ต
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบของประเทศ
ในการดำเนินโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ (แจ้งที่พักอาศัย ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง)
โดยขยายผลให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการด้วย โดยข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต
ในเดือน ตุลาคม 2566 มีผู้เดินทางเข้ามา 295,622 คนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแจ้งข้อมูลการเข้าพัก
ในโครงการที่พักสีขาว จำนวน 411,312 คน

 

Untitled Document
Untitled Document