Phuket Immigration
Home

วันนี้ 18 ม.ค.67 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต
ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี พ.ศ.2567
ในหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐบาล​ (ITA)​
ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด​ ตม.จว.ภูเก็ต​ ณ​ ห้องประชุม​ ศปก.ตม.​จว.ภูเก็ต​

 

Phuket Immigration
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต