Phuket Immigration
Home

วันนี้ 20 ธ.ค.66 พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต​ พร้อมด้วย​ข้าราชการ​ตำรวจ​ในสังกัด​
ร่วมประกาศเจตนารมย์สุจริตในการปฏิบัติงาน และ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ
และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ ตม.จว.ภูเก็ต ได้กำหนดเเนวปฏิบัติร่วมกัน
ของข้าราชการตำรวจทุกนาย ไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Phuket Immigration
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต