Phuket Immigration
Home

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 67 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด
ให้การต้อนรับ นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธุ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ
เข้าหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประสานงานร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตม.จว.ภูเก็ต

 

Phuket Immigration
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต